Betaling / Payment

Betaling / Payment

BETALING

PAYMENT

Hoe werk die betaling per staat?


Volgens die H2A-wetgewing word bepaal dat jy per uur betaal moet word. Jy moet ten minste die minimum loon per uur betaal word van die staat waarin jy werk.Sien aangehegte kaart !


What is the payment scale per state?


According to H2A legislation you must be paid hourly. You must be paid at least the minimum wage per hour as per the state in which you are working.


See attached chart !


Word ek oortyd betaal?


Nee omdat jy uurliks betaal word.


Do I get paid overtime?

No because you are paid hourly.

Betaal ek belasting?


Ja jy betaal belasting. 


Lone wat in die VSA verdien word is onderhewig aan Amerikaanse Federale Inkomste Belasting. Sommige state het ook “State Tax”. Indien jy enige navrae oor belasting het gedurende jou tydperk in VSA skakel gerus USAFarmlabor se kantore vir kundige advise - https://usafarmlabor.com


Besoek gerus die volgende webwerf vir meer inligting: https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-agricultural-workers

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-agricultural-workers


Do I pay Income Tax?

Yes you do pay Income Tax.


Salaries that are earned in the USA, are subject to American Federal Income Tax. Some of the states also have “State Tax”. If you have any questions regarding the income tax for the duration of your stay in the USA, kindly contact USAFarmlabor’s offices for expert advice - https://usafarmlabor.com


Kindly visit the following website for more information:

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-agricultural-workers


Hoe plaas ek geld oor vanuit VSA na SA?


Daar is verskeie maniere. Direk vanuit jou VSA rekening via World Remit, Zoom en nog ‘n paar ander metodes. Of om binne in die bank waar jou SA rekening gekoppel is aan jou VSA rekening – Begunstigde.


How do I transfer money from USA to SA?

There are various ways. Directly from your USA account via World Remit, Zoom and a few other methods. Or go into the bank where your SA account is linked as a Beneficiary.