DS160 - Hoe om dit in te vul / DS160 - How to fill it in

DS160 - Hoe om dit in te vul / DS160 - How to fill it in

DS160 - Hoe om dit in te vul

DS160 - How to fill it in

Wat is die DS160?

Jy doen aansoek vir jou H-2A visum op die U.S. Department of State se webwerf. Jy gaan daar ’n DS160 vorm moet invul.


Ons by Farm4USA, stuur vir jou die nodige inligting asook die IOE-nommer (werkpermit nommer) sodra ons dit van USAFarmlabor af ontvang.


Dit is jou verantwoordelikheid om jou eie DS-160 in te vul. Ons sal duidelike instruksies aan jou stuur om die vorm so vinnig as moontlik in te vul. Moet nie sloer met jou DS-160 nie - jy vertraag net jou eie proses.


What is the DS 160?

You apply for an H-2A visa on the US Department of State website. You go through the process of completing a DS160.


We at Farm4USA send you the relevant information as well as the IOE number (work permit number) as soon as we receive it from USAFarmlabor.


It is your responsibility to complete your own DS160. We will send you clear instructions as to how to complete the form as quickly as possible. Do not take too long as you are then just slowing you own process down.


Stap 1: Intro


Jy het 'n email gekry met jou boer en ander inligitng wat jy gaan benodig om jou DS160 in te vul.


Kyk asb na die video om te sien hoe dit gaan lyk:

Step 1: Intro

You have received an email from Farm 4 USA with information of the farmer and other relevant info that you need to fill in your DS160.


Please watch the following video to see how it look:

Stap 2: Registreer op die Konsulaat website:


Gaan na die volgende webwerf om jou DS-160 te voltooi:

https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx    

Om te begin:                                                                   

1.  Kies watter konsulaat jy gaan gebruik: 

Johannesburg, Kaapstad of Durban kies altyd die een naaste aan jou huis)

2. Kliek op “Start application” as jy vir die 1ste keer voltooi / "Retrieve  application” as jy reeds die vorm voltooi het.

3. “Start application” – jou AA no sal regs in die middel van die bladsy wees.

     

MAAK SEKER JY NEEM ‘N FOTO VAN JOU AA NO OF SKRYF HOM NEER. JY GAAN HOM BAIE GEBRUIK!

 

Om die DS160 te begin invul, kliek op “I agree”


Kyk asb na die video om te sien hoe om te registreer:


Step 2: Registering on the Consulate website:

Please follow the link below to complete your DS160

 

To begin the process:

1.      Consulate destination: Select your Consulate in South 

          Africa: Johannesburg, Durban, Cape Town (choose the one closest to you)

 2.      Click on "Start application" / “Retrieve application” if 

         you have done one before.

 3.      “Start application” – your AA number will be in the centre of the page (to the right)


TAKE A PHOTO OF YOUR AA NUMBER OR WRITE IT DOWN.  YOU ARE GOING TO USE IT A LOT!

 

To begin the DS160 click on “I agree” 


Please watch the following video to see how to do it:

Stap 3: Hoe om die DS160 in te vul:


. Maak seker jy “**SAVE** ” elke bladsy van jou DS160 soos jy invul en aanbeweeg na die volgende bladsy. Wees ASB eerlik met die invul van die vorm


Kyk asb na die video om te sien hoe om te registreer:


INLIGTING VAN JOU WERKGEWER WAT JY GAAN BENODIG 

 

PETITION NO:


BOER / FARMER:

NAAM VAN BESIGHEID /

NAME OF BUSINESS:


ADRES / ADDRESS:TEL NO:


Step 3: How to fill in the DS160:

Make sure you “** SAVE **” every page of your DS160 as you complete it and move on to the next page. PLEASE be honest with filling in the form


Please watch the following video to see how to do it:


INFORMATION OF YOUR EMPLOYER YOU WILL NEED

 

PETITION NO:


BOER / FARMER:

NAAM VAN BESIGHEID /

NAME OF BUSINESS:


ADRES / ADDRESS:TEL NO:


Stap 4: Verifieering van jou inglitingDie foto oplaai is die laaste bladsy van jou DS160. Sodra jy jou foto opgelaai het, kan jy self “sign and submit”. Ons neem nie verantwoordelikheid vir die inligting op die vorm nie.  

Kyk asb na die video om te sien hoe om te registreer:

Step 4: Verification of your information:

 The photo upload is the last page of your DS160.      Once you have uploaded your photo, save the page and "sign and submit" yourself. We do not take responsibility for any information on the form.


 Please watch the following video to see how to do it:

Stap 5: Terugstuur van jou inlgiting:


  Sodra jy klaar is met jou DS160, stuur ASB vir ons  die volgende inligting an  placed@farm4usa.com

 

*  AA no

* Sekuriteits vraag se antwoord

* Watter konsulaat het jy gekies?
* Watter DHL gaan jy gebruik? (Sien lys hieronder)

* Hoe wil jy betaal? EFT of Kredietkaart
* Was jy voorheen in die VSA?
* Kopie van paspoort
* Kopie van vorige visa


Step 5: Send us your information:

Once you are done with your DS160, PLEASE send us  the following information to placed@farm4usa.com

 

* AA no

* Security question answer

* Which consulate did you choose?

* Which DHL are you going to use? (See list below)

* How do you want to pay? EFT or Credit Card

* Have you been to the USA before?

* Copy of passport

* Copy of previous visa

 DHL opsies:


Jou keuse van DHL koerier (Kies een uit onderstaande lys). 

Huisaflewering kan gedoen word teen ‘n ekstra koste.

 

Selekteer een:

Bloemfontein – 1B Haarburger Crescent, Bloemfontein, 9301

Cape Town – DHL Office – SSA Office Ens House, 2 Lower Loop Street, Cape Town, 8001

Cape Town Airport – Cargo Section, DA Haviland Road, Cape Town, 7490

Durban – 10 Riverhorse Close, Horsevalley, Durban, 4001

East London – Unit 1 Westgreen Heights Park, East London, 5201

George – Cnr Market & Merriman Street, George, 6530

Harrismith – 61 Percy Street, Harrismith, 9880

Isando – 41 Derrick Road, Isando, 1619

Kimberley – 18 Fabricia Street, Kimberley, 8301

Klerksdorp – 109 Molen Street (Potchefstroom), Klerksdorp

Midrand – Capital Hill Business Estate, Unit 9, Midrand, 1685

Nelspruit – Unit 18, Riverpark, 25 Rapid Street, Nelspruit, 1200

Newcastle – 17 Paterson Street, Newcastle, 2940

Paarl Office – Zandwyk Park, Paarl, 7620

Pietermaritzburg – 9 Armitage Road, Pietermaritzburg, 3201

Polokwane – 150 Marshall Street,, Polokwane, 7001

Port Elizabeth – Jet Park, Walmer Industrial, Port Elzabeth, 6001

Potchefstroom – 109 Molen Street, Potchefstroom, 2531

Pretoria – 1282 Pretorius Street, Pretoria, 0084

Richards Bay – 36 Dollar Drive, Alton, Richards Bay, 3900

Rustenburg – 61 Berg Street, Dale Centre, Rustenburg, 0300

Sandton – 100 Rivonia Road, Johannesburg, 2196

Stellenbosch – 18 Planken Street, Stellenbosch, 7600

Vereeniging – 28 Kruger Avenue, Vereeniging, 1930

West Coast – North Point Centre, Bloubergstrand, 7441

Worcester – Value Centre Shop 4A, Worcester, 6850


DHL Options:

Your choice of DHL courier (Choose one from the list below).

Home delivery can be done at an extra cost.

 

Select one:

Bloemfontein – 1B Haarburger Crescent, Bloemfontein, 9301

Cape Town – DHL Office – SSA Office Ens House, 2 Lower Loop Street, Cape Town, 8001

Cape Town Airport – Cargo Section, DA Haviland Road, Cape Town, 7490

Durban – 10 Riverhorse Close, Horsevalley, Durban, 4001

East London – Unit 1 Westgreen Heights Park, East London, 5201

George – Cnr Market & Merriman Street, George, 6530

Harrismith – 61 Percy Street, Harrismith, 9880

Isando – 41 Derrick Road, Isando, 1619

Kimberley – 18 Fabricia Street, Kimberley, 8301

Klerksdorp – 109 Molen Street (Potchefstroom), Klerksdorp

Midrand – Capital Hill Business Estate, Unit 9, Midrand, 1685

Nelspruit – Unit 18, Riverpark, 25 Rapid Street, Nelspruit, 1200

Newcastle – 17 Paterson Street, Newcastle, 2940

Paarl Office – Zandwyk Park, Paarl, 7620

Pietermaritzburg – 9 Armitage Road, Pietermaritzburg, 3201

Polokwane – 150 Marshall Street,, Polokwane, 7001

Port Elizabeth – Jet Park, Walmer Industrial, Port Elzabeth, 6001

Potchefstroom – 109 Molen Street, Potchefstroom, 2531

Pretoria – 1282 Pretorius Street, Pretoria, 0084

Richards Bay – 36 Dollar Drive, Alton, Richards Bay, 3900

Rustenburg – 61 Berg Street, Dale Centre, Rustenburg, 0300

Sandton – 100 Rivonia Road, Johannesburg, 2196

Stellenbosch – 18 Planken Street, Stellenbosch, 7600

Vereeniging – 28 Kruger Avenue, Vereeniging, 1930

West Coast – North Point Centre, Bloubergstrand, 7441

Worcester – Value Centre Shop 4A, Worcester, 6850

 


VISA Aansoek Proses Opsomming:
1.      Voltooi jou DS-160 en maak seker jou informasie is reg. Jy gaan self 'sign and submit'.
2.      Ons registreer jou op die VISA betaal sisteem en maak die betaling aan die konsulaat.
3.      DHL sal gekontak word met die nodige informasie sodat jy hulle direk kan betaal vir die inpos en terug kry van jou dokumente.
4.      Sodra alle nodige dokumente in is, sal jy ‘n email ontvang met als wat jy moet print en saam met jou paspoort en VISA grootte       fotos na die DHL van jou keuse vat vir inpos konsulaat toe. (Onthou jou paspoort MOET geldig wees vir langer as 6 maande na die datum van jou terugkoms). Maak asb seker jou paspoort is geldig vir tenminste 2 jaar.
5.      Die hele visa proses is elektronies en jy sal slegs genooi word vir ‘n onderhoud indien hulle iets in jou papierwerk optel of as jy ‘n        kriminele rekord het.
6.      Sodra jou visa goedgekeur is, sal dit by die konsulaat opgetel word deur DHL en terug besorg aan die DHL waar jy dit ingepos het.
7.      Nadat jy jou Visa ontvang het, gaan ons as Agent jou bystaan met die nodige vlug reëlings asook om vir jou Versekering te reël en te help met enige covid navrae. Asseblief kontak Doreen (flights@farm4usa.com) vir jou vlugte en versekering
VISA Application Process Summary:


1. Once you have completed your DS-160,  please make sure all your information is correct before you "sign and submit" 
2.      We will register you on the VISA pay system and make a payment to the consulate once you have made payment to us.
3.   DHL will be contacted with the necessary information, for your waybill to be generated for posting in and the return of your passport. 
4.      Once all the necessary documents have been received you will receive an email with the necessary documents that you need to print and together with your passport and VISA photos post in to the consulate. (Please make sure your passport is valid for MORE than 6 months after returning to SA) Make sure your passport is valid for another 2 years
5.      The whole visa process is done electronically and you will only need to go in for an appointment if they pick up something in your paperwork or if you have a criminal record.
6.   Once your visa is approved, the DHL at the consulate will collect your passport and it will be returned to the DHL office from where you posted-in.  
7.      After you receive your Visa, we as Agent will assist you to make the necessary flight arrangements as well as assist with the Insurance and any coved related question you might have.    Please contact Doreen (flights@farm4usa.comfor your flights and travel insurance information.

 
    • Related Articles

    • Visum & Konsulaat / Visa & Consulate

      VISUM & KONSULAAT VISA AND CONSULATE Wat is 'n H-2A Visum? Dit is ‘n tydelike landbou visum (nie-immigrant visum) wat buitelandse burgers in staat stel om die VSA te betree om landbou-arbeid te verrig op ’n seisoenale basis. Dit is geldig vir ‘n ...