Werkbevestiging / Work Confirmation

Werkbevestiging / Work Confirmation

WERKBEVESTIGING

WORK CONFIRMATION

Ek het 'n werksaanbod van 'n werkgewer gekry - wat doen ek nou?


Sodra jy die werk by 'n boer gekry het, maak seker dat jy die Bevestigings afdeling per E-POS daarvan in kennis stel (confirm@farm4usa.com).


Ons gaan nie weet dat jy 'n werksaanbod gekry het nie - dit bly dus JOU VERANTWOORDELIKHEID om ons as agent in kennis te stel.


I have received an offer of employment – what do I do now?

As soon as you receive an offer of employment from the farmer, make sure that you inform the Confirmations Department via EMAIL at (confirm@farm4usa.com)


We will not know that you have received an offer of employment – so it stays YOUR RESPONSIBILITY to inform us immediately.


Wat gebeur nou dat die kantoor in kennis gestel is van die werkaanbod?


Sodra ons as agent die werksaanbod bevestig het met die voormalige werkgewer in die VSA, sal ons 'n werksaanbod aan jou stuur deur die aanlyn Databasis. Jy sal die aanbod of op jou aanlyn Resume (het 'n rekenaar of tablet hiervoor nodig) of op jou foon kan gaan aanvaar.


Maak seker jy lees die aanbod deur - daar is belangrike inligting daarin wat jy jouself van moet verwittig. Dit is baie belangrik!


Sodra jy die aanbod aanvaar het, sal ons die Admin proses afhandel op die Databasis. Ons as kantoor wag dan om die nodige dokumentasie van Hoofkantoor af te ontvang. Sodra ons alle dokumente ontvang het, sal jy oor skuif na die Visa / Konsulaat afdeling.

What is the procedure now that the office has been informed of the offer of employment?

As soon as we, the Agent, get confirmation of the offer of employment from the farmer in the USA, we will send you the Offer of Employment via the online Database. You will be able to accept the offer either on your online Resume (you will need a computer or tablet for this) or on your phone. 


Make sure you read the offer through thoroughly - there is important information that you should take note of. This is very important.


As soon as you have accepted the offer, we will complete the Admin on the Database. Our office will then wait to receive the necessary documents from Head Office. As soon as we have all the documents, you will be moved over to the Visa / Consulate section.

Wat kan die werksaanbod en bevestiging vertraag?


Indien jou CV nie volledig voltooi is nie, indien jy nie voldoende verwysings op jou CV het,  kan ons nie aangaan om die Admin proses van die werkbevestiging af te handel nie.


Maak dus seker jou CV is volledig ingevul en dat daar wel voldoende verwysings op jou CV is. Dit bly jou verantwoordelikheid om te verseker dat jou CV 100% volledig is om sodoende geen proses te vertraag nie.


What can delay the offer of employment and the confirmation?

If your Resume is not complete, or if you do not have sufficient references on your Resume, then we will not be able to complete the Admin process of the work confirmation.


Thus, make sure that your Resume is complete and that there are sufficient references inserted. It stays your responsibility to keep your Resume 100% up to date, then there will be no delays.    • Related Articles

    • Onderhoud met werkgewer / Interview with Employer

      ONDERHOUD MET WERKGEWER INTERVIEW WITH EMPLOYER Wie reël die telefonies oproep? Ons as Agent reël die onderhoud vir jou. Ons stel jou in kennis van die boer se naam en kontak besonderhede. Jy reik dan uit na die boer en se wie jy is en hoekom jy ...